ЗА ПРОЕКТА

Проект “Партнер-нет: ресурсна мрежа за укрепване структурите на гражданското общество и ефективни партньорства на местно ниво” се осъществява от Сдружение с нестопанска цел “ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ” по договор № 07-23-66-С/07.02.2008 г. в рамките на Оперативна програма “Административен капацитет” с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд.

Общата стойност на проекта е 237 204 лв.
Периода на изпълнение е 12 месеца.

Повече за проекта

НОВИНИ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

28/11/2008

През декември предстоят за провеждане още две от обученията за представители на НПО-сектора, предвидени по проекта, а именно "Изследване структурите и взаимотношенията на гражданското общество със статистически методи" и "Стратегическо управление и планиране в структурите на гражданското общество".

ПРОВЕДЕНА БЕ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

28/11/2008

Огромен интерес предизвика Международната конференция на тема "Образование и развитие на човешките ресурси", която се проведе на 20 и 21 ноември 2008 г. в Добрич. В рамките на двудневният форум бяха представени европейските тенденции и добри практики в областта на образованието и значението му за развитието на човешките ресурси.

ОПАК Европейски социален фонд Портал на европа Европейска комисия в България МДААР